Behoud van salderingsregeling bevestigd

Het plan om de salderingsregeling voor zonne-energie af te bouwen is gestopt. Het wetsvoorstel van demissionair minister Jetten is door de Eerste Kamer verworpen. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen in de komende jaren hun opgewekte stroom volledig kunnen blijven salderen. Dit nieuws stimuleert om de aankoop van zonnepanelen niet langer uit te stellen, nu de toekomst van de salderingsregeling zeker is.

Voordelen voor eigenaren van zonnepanelen

De salderingsregeling, die sinds 2004 van kracht is, maakt het mogelijk voor huishoudens met zonnepanelen om de opgewekte stroom direct te verrekenen met hun energieverbruik. Dit betekent dat de timing van opwekking en verbruik geen invloed heeft op de financiƫle opbrengst, waardoor elke opgewekte kWh tot aan het jaarlijkse verbruik volledig rendeert. Voor de inwoners van Beverwijk en de rest van Noord-Holland die overwegen om zonnepanelen te kopen, biedt dit een perfecte gelegenheid om een offerte aan te vragen.

Implicaties voor de staatskas

Na de afwijzing van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, heeft demissionair minister Jetten aangegeven geen plan B te hebben. Dit resulteert in een geschat verlies voor de staatskas van zo’n 2,8 miljard euro tot 2031. Het aankomende kabinet zal manieren moeten vinden om dit begrotingstekort aan te pakken. Verder zullen vanaf dat jaar de structurele kosten oplopen tot 717 miljoen euro. Het is belangrijk om op te merken dat de huidige hoge elektriciteitsbelasting, die bijna de helft van de stroomprijs uitmaakt, onderwerp van discussie is. Er zijn voorstellen om deze belasting te verlagen om het gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit te bevorderen, in plaats van het belasten van gas en fossiele elektriciteit.

Consequenties voor zonnepaneelhouders

Op dit moment rekenen negen energiebedrijven extra kosten voor de teruglevering van zonne-energie aan consumenten met zonnepanelen. Deze extra kosten zouden mogelijk verlaagd worden bij de start van de afbouw van de salderingsregeling. Het blijft onzeker hoe energiebedrijven zullen reageren nu de regeling behouden blijft, maar het is waarschijnlijk dat sommige bedrijven deze financiƫle tegenslag zullen proberen te compenseren.

Dit benadrukt het belang van het direct gebruiken of opslaan van zonnestroom in een thuisbatterij. Met de toenemende elektrificatie van onze maatschappij wordt dit steeds aantrekkelijker: overstappen op een warmtepomp, elektrisch koken, en het rijden in een elektrische auto. Het beperken van gasverbruik, dat steeds kostbaarder wordt, en het zelf verbruiken van opgewekte zonnestroom, maakt de investering in zonnepanelen een zeer rendabele keuze.